Υγεία & Ασφάλεια

Ο άνθρωπος για την Pangraph αποτελεί την κινητήριο δύναμη της αναπτυξιακής της πορείας. Αυτός κάνει πράξη το όραμα, την αποστολή και χτίζει το μέλλον της εταιρείας.

Η ασφάλεια και η επαγγελματική υγεία των εργαζομένων στους χώρους εργασίας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αξία για την Pangraph. Η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης της Υ.Α.Ε. πιστοποιημένο από την DQS HELLAS, μέλος του Διεθνούς Δικτύου IQNET σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνές Προτύπου OHSAS 18001:2007, αποτελεί μια ακόμα πρωτοβουλία της Pangraph που αντικατοπτρίζει τον σεβασμό της απέναντι στους εργαζόμενούς της.

Η πολιτική της Pangraph για την υγεία και ασφάλεια περιλαμβάνει :

  • Την εφαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας.
  • Την δέσμευση για την προστασία της υγείας και ασφάλειας όχι μόνο των εργαζομένων της αλλά οποιουδήποτε άλλου προσώπου που επηρεάζεται από τις δραστηριότητες της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των πελατών, των προμηθευτών και των επισκεπτών.
  • Την αναγνώριση των κινδύνων με στόχο την ανάπτυξη εργονομικών διαδικασιών προς εξάλειψη ή ελαχιστοποίηση αυτών.
  • Τη μέριμνα για τη συστηματική εκπαίδευση των εργαζομένων της εταιρείας στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία.
  • Ξεκάθαρη αναφορά και διασφάλιση κατανόησης όλων των ευθυνών των εργαζομένων σχετικά με θέματα υγείας και ασφάλειας και την απαίτηση για πληρέστερη συμμετοχή και συνεργασία.
  • Την προσπάθεια εξασφάλισης οικονομικών πόρων για τη συνεχή ανάπτυξη καινούργιων τεχνολογιών, συστημάτων και μορφών ελέγχου των εργασιακών κινδύνων που αποσκοπούν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας.
  • Την διεξαγωγή ετήσιας επισκόπησης για να διασφαλιστεί η συνεχής συμμόρφωση με τις βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές και τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς.

ΕΚΕ

Pangraph

Αδριανείου 34 - Ρόδου 54,
Μεταμόρφωση, Τ.Κ. 144 52,
Νομός Αττικής, Ελλάδα

Επικοινωνία

e: info@pangraph.gr
τ: 210 28 14 697
φ: 210 28 29 855

Facebook Linkedin

Εγγραφή στο Newsletter