Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην πράξη

Όπως κάθε εταιρία δραστηριοποιούμενη μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο, φέρει τη δική της ευθύνη απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον έτσι και η Pangraph αποδεικνύει την εταιρική της υπευθυνότητα, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα θέματα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, που αφορούν στην εταιρική διακυβέρνηση, τα περιβαλλοντικά ζητήματα και την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.

Συγκεκριμένα η Pangraph:

•  Φροντίζει για το εργασιακό περιβάλλον (πιστοποίηση ISO 45001:2018)

Μείζονα προτεραιότητα της διαχείρισης είναι η δημιουργία και η διατήρηση ενός υγιεινού και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, τηρώντας όλους τους σχετικούς κανόνες υγείας και ασφάλειας. Παράλληλα επιδιώκει την παροχή ίσων ευκαιριών για όλους μέσα από ένα αξιοκρατικό σύστημα προσλήψεως και εξέλιξης μέσα στην εταιρία.

•  Μεριμνεί για τη συνεχή και άρτια εκπαίδευση των εργαζομένων

Φροντίζοντας να εξελιχθεί η εταιρία, αλλά και οι εργαζόμενοί της προσωπικά, επενδύει στην εκπαιδευτική κατάρτιση των εργαζομένων της, ώστε να καλυφθούν τυχόν ανάγκες, που προκύπτουν από τη θέση εργασίας τους. Παράλληλα αναπτύσσει συνεργασίες με ερευνητικά κέντρα και εκπαιδευτικά ιδρύματα, λαμβάνοντας, αλλά και παρέχοντας γνώση σε νέους και νέες που κάνουν την πρακτική τους εξάσκηση στην εταιρία.

•  Προστατεύει το περιβάλλον (πιστοποίηση ISO 14001:2015)

Η Pangraph πιστεύει ότι προστατεύοντας το περιβάλλον, προστατεύουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Έχει δεσμευτεί για τη μείωση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον αλλά και για την παροχή βοήθειας στους πελάτες της, για να επιτύχουν τους στόχους τους σε αυτό τον τομέα.

• Προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο

Πάνω απ’ όλα όμως η Pangraph νοιάζεται για τον άνθρωπο. Πιστεύει ότι το να προσφέρει στην κοινωνία, δεν είναι μόνο καθήκον της, αλλά και ανταπόδοση της εμπιστοσύνης που της δείχνουν οι πελάτες της. Γι’ αυτό ενισχύει, μέσω χορηγιών και δωρεών, φιλανθρωπικούς συλλόγους. Έτσι, ακόμη περισσότεροι άνθρωποι εξαργυρώνουν μαζί της την εμπιστοσύνη που της δείχνουν οι πελάτες της όλα αυτά τα χρόνια!

  • χαμόγελο-του-παιδιού

  • η-φλόγα

  • κιβωτός-του-κόσμου

  • χατζηπατέρειο

  • γιατροί-χωρίς-σύνορα

  • φροντίδα

Pangraph

Αδριανείου 34 - Ρόδου 54,
Μεταμόρφωση, Τ.Κ. 144 52,
Νομός Αττικής, Ελλάδα

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 086780702000

Επικοινωνία

e: [email protected]
τ: 210 28 14 697
φ: 210 28 29 855

Facebook Linkedin