Η Pangraph προμηθεύεται τις Α’ ύλες απευθείας από Ευρωπαϊκές και Ελληνικές βιομηχανίες παραγωγής χάρτου & χαρτονιού.

Επιλογή της Α’ ύλης

Η Pangraph έχει τη δυνατότητα να παρέχει συμβουλές σχετικά με την επιλογή των Α’ υλών. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε βάση διαφορετικών προτεραιοτήτων:

 • εκτυπωτικού αποτελέσματος,
 • δυσκαμψίας και
 • τιμής.

Κατάταξη σύμφωνα με την καλύτερη επιλογή, βάση των ανωτέρω κριτηρίων.

Πρώτες Ύλες

Παραδείγματα:

 • Αν η προτεραιότητα του πελάτη είναι το εκτυπωτικό αποτέλεσμα τότε η καλύτερη επιλογή είναι ο τύπος GZ ενώ η επόμενη επιλογή είναι ο τύπος GC1.
 • Αν η προτεραιότητα του πελάτη είναι η ακαμψία τότε η καλύτερη επιλογή είναι ο τύπος GC2 ενώ η επόμενη επιλογή είναι ο τύπος GC1.
 • Αν η προτεραιότητα του πελάτη είναι η τιμή τότε η καλύτερη επιλογή είναι ο τύπος GD ενώ η επόμενη επιλογή είναι ο τύπος GT2.

Από τη στιγμή που θα γίνει η επιλογή της κατάλληλης Α’ ύλης από τον πελάτη, η Pangraph δεσμεύεται ότι μεριμνά:

 • Να είναι διαθέσιμες σε κάθε πελάτη οι τεχνικές προδιαγραφές καθώς και τα πιστοποιητικά των Α’ Υλών.
 • Να υπάρχει πάντα διαθέσιμη στις αποθήκες της, η ικανή ποσότητα για τις ανάγκες του πελάτη (Μόνιμη Διαθεσιμότητα Α’ Υλών : 300 τόνοι).
 • Να μην αλλάξει την ποιότητα της Α’ ύλης και αν αυτό χρειαστεί, θα πρέπει να έχει την έγγραφη αποδοχή του πελάτη.

Εισαγωγή της Α’ ύλης

Η Pangraph προμηθεύεται:

 • Πλήρως επιχρισμένο λευκασμένο χαρτόνι Ευρωπαϊκής προέλευσης τύπου (GC1, GC2).Όλες οι προμηθεύτριες βιομηχανίες είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2015 και διαθέτουν προϊόντα με πιστοποίηση FSC®.Τα χαρτόνια αυτά είναι ιδιαίτερης λευκότητας και σκληρότητας και επιπλέον δεν επιδέχονται χρωματικές αλλοιώσεις με το πέρας του χρόνου.Εισάγονται σε διάφορα βάρη από 200gr έως 380gr.Είναι κατάλληλα για φαρμακευτικά και καλλυντικά κουτιά.
 • Ανακυκλωμένο χαρτόνι προέλευσης από Ευρώπη και Ελλάδα τύπου (GT1, GT2). Όλες οι προμηθεύτριες βιομηχανίες είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2015. Τα χαρτόνια αυτά είναι καλής λευκότητας και σκληρότητας.Εισάγονται σε διάφορα βάρη από 300gr έως 450gr.Είναι κατάλληλα για φαρμακευτικά κουτιά χαμηλού κόστους αλλά και για παραγωγή κουτιών γενικής χρήσης και εμπορικού σκοπού.
 • Χαρτί γραφής Ευρωπαϊκής προέλευσης. Όλες οι προμηθεύτριες βιομηχανίες είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2015. Τα χαρτιά αυτά είναι ιδιαίτερης λευκότητας, σκληρότητας και διαφάνειας.Εισάγονται σε διάφορα βάρη από 40gr έως 60gr.Είναι κατάλληλα για φύλλα φαρμακευτικών και καλλυντικών οδηγιών χρήσης και προσφέρουν άψογο δίπλωμα και συμπεριφορά κατά την αυτόματη συσκευασία τους.

Συνεργάτες της σε αυτήν την προσπάθεια, έχει τις εταιρίες παραγωγής χάρτου:

Επιλογή των Β’ υλών

Αναφορικά με τα υπόλοιπα υλικά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων, η Pangraph επέλεξε να συνεργαστεί με μία σειρά από εταιρείες που «η βελτιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιδράσεων, κατά την διάρκεια όλου του κύκλου ζωής του προϊόντος» αποτελεί κύριο στόχο τους και συνεχή δέσμευση. Έτσι επέλεξε:

 • την σειρά μελανιών eco του Οίκου Flint Group για pantone & cmyk εκτυπώσεις, τα οποία είναι σύμφωνα με EC Regulation No 1907/2006 – πιο γνωστή και ως REACH Regulation – στην Ευρωπαϊκή Βιομηχανία.Κατά την επιλογή πρώτων υλών η  Flint Group τηρεί αυστηρά την Λίστα Αποκλεισμού Υλικών για μελάνια και συναφή προϊόντα, όπως περιγράφονται από  EUPIA  ( www.eupia.org – απαγορεύει την χρήση  καρκινογόνων, μεταλλαξιογόνων και τοξικών ουσιών όπως ακόμα και ουσιών πολύ τοξικών (T+) ή τοξικών (T) και βαφών βασισμένων σε αντιμόνιο, αρσενικό, κάδμιο, χρώμιο (VI), μόλυβδο, υδράργυρο και σελήνιο).
 • κόλλες του Οίκου Henkel ειδικές για τον κλάδο της συσκευασίας για τη συγκόλληση φιλμ μαλακού PVC, λακαρισμένων επιφανειών με χαρτί και χαρτόνι και τραταρισμένου PP/PE. Είναι εγκεκριμένες για χρήση σε υλικά συσκευασίας τροφίμων.

Αποθήκευση της Α’ ύλης

Η αποθήκευση όλων των Α΄ υλών γίνεται σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους, που πληρούν τις απαιτούμενες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας διασφαλίζοντας την διατήρηση της ποιότητάς τους.

Η Pangraph μεριμνά ώστε η επιλογή των υλικών να γίνεται με κριτήρια: την ποιότητά τους, την προάσπιση της  υγείας των εργαζομένων και την προστασία του περιβάλλοντος.

 

Pangraph

Αδριανείου 34 - Ρόδου 54,
Μεταμόρφωση, Τ.Κ. 144 52,
Νομός Αττικής, Ελλάδα

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 086780702000

Επικοινωνία

e: [email protected]
τ: 210 28 14 697
φ: 210 28 29 855

Facebook Linkedin