Η λειτουργία μας είναι σταθερή και ελεγχόμενη

Όλες οι κρίσιμες δραστηριότητες μέσα στην επιχείρησή μας λειτουργούν σύμφωνα με τις διαδικασίες του  Εγχειριδίου Διασφάλισης Ποιότητας, το οποίο είναι ένα ζωντανό έγγραφο, που χρησιμοποιείται από όλο το προσωπικό μας.

Αυτό εξασφαλίζει ότι όλοι τηρούν τα διεθνή πρότυπα που εφαρμόζουμε και εκείνα που οι πελάτες μας απαιτούν από εμάς.

Είτε πρόκειται για τήρηση αρχείων, είτε για συντήρηση εργαλείων μπορούμε να αποδείξουμε σε σας, ότι η λειτουργία μας είναι σταθερή και ελεγχόμενη.

  • Τηρούμε αρχεία ανιχνευσιμότητας της κάθε εργασίας (προσφορά, παραγγελία, εντολή παραγωγής, εκτύπωσης, κοπής, πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου).
  • Τηρούμε αυστηρά την περιοδική συντήρηση του εξοπλισμού, που αφορά την παραγωγική διαδικασία.
  • Διατηρούμε και συντηρούμε κωδικοποιημένα αρχεία film, κοπτικών και κλισέ γραφής Braille.
  • Εφαρμόζουμε περιοδικές διακριβώσεις στα όργανα ποιοτικού ελέγχου όπως ζυγαριές, μικρόμετρα.
  • Ανανεώνουμε σε ετήσια βάση τα εργαλεία όπως οι σκάλες Pantone.
  • Εφαρμόζουμε περιοδικές συντηρήσεις και πιστοποιήσεις σε μέσα πυροπροστασίας, μυοκτονίας, απεντόμωσης.
  • Εφαρμόζουμε περιοδικές συντηρήσεις και πιστοποιήσεις σε βοηθητικά εργαλεία όπως παλετοφόρα, κλάρκ.
Pangraph

Αδριανείου 34 - Ρόδου 54,
Μεταμόρφωση, Τ.Κ. 144 52,
Νομός Αττικής, Ελλάδα

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 086780702000

Επικοινωνία

e: [email protected]
τ: 210 28 14 697
φ: 210 28 29 855

Facebook Linkedin