Ο άνθρωπος για την Pangraph αποτελεί την κινητήριο δύναμη της αναπτυξιακής της πορείας. Αυτός κάνει πράξη το όραμα, την αποστολή και χτίζει το μέλλον της εταιρείας.

Η ασφάλεια και η επαγγελματική υγεία των εργαζομένων στους χώρους εργασίας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αξία για την Pangraph. Η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης της Υ.Α.Ε. πιστοποιημένο από την DQS HELLAS, μέλος του Διεθνούς Δικτύου IQNET σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνές Προτύπου ISO 45001:2018, αποτελεί μια ακόμα πρωτοβουλία της Pangraph που αντικατοπτρίζει τον σεβασμό της απέναντι στους εργαζόμενούς της.

Η πολιτική της Pangraph για την υγεία και ασφάλεια περιλαμβάνει :

  • Προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων της εταιρείας και των ενδιαφερόμενων μερών.
  • Παροχή υγειών και ασφαλών συνθηκών εργασίας, με σκοπό την πρόληψη από εργατικούς τραυματισμούς και ασθένειες.
  • Εφαρμογή της Ελληνικής & Διεθνούς Νομοθεσίας για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία.
  • Εκτέλεση της εργασίας στο επιθυμητό επίπεδο ποιότητας χωρίς ατυχήματα, τραυματισμούς ή καταστροφές στον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις.
  • Προσπάθεια για συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων της εταιρείας πάνω στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας.
  • Εξάλειψη των κινδύνων και τη μείωση της διακινδύνευσης.
  • Συμμετοχή των εργαζομένων στη διαβούλευση για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία.
  • Εξασφάλιση οικονομικών πόρων για τη συνεχή ανάπτυξη καινούργιων τεχνολογιών, συστημάτων και μορφών ελέγχου των εργασιακών κινδύνων.

ΕΚΕ

Pangraph

Αδριανείου 34 - Ρόδου 54,
Μεταμόρφωση, Τ.Κ. 144 52,
Νομός Αττικής, Ελλάδα

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 086780702000

Επικοινωνία

e: [email protected]
τ: 210 28 14 697
φ: 210 28 29 855

Facebook Linkedin